Головна

Кафедра працює зі студентами денної та заочної форм навчання протягом двох років. Викладачі кафедри також навчають магістрантів та аспірантів, готуючи їх до відповідних заліків чи екзаменів. Загальне навчальне навантаження викладачів кафедри становить понад 15 тисяч годин на рік.

Окрім навчальної роботи кафедра займається науковою та науково-методичною роботами. Наукові дослідження проводяться у наступних напрямках: теорія та методика викладання іноземних мов, теорія та методика професійної освіти, теорія перекладу, типологічна та порівняльна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, дискурс. Про результати своєї роботи члени кафедри щорічно доповідають на різноманітних наукових конференціях, підтримуючи професійні та дружні зв’язки з колегами з інших вузів Вінниці та України. Вже доброю традицією стало проведення щорічного міжвузівського семінару «Мова-шлях до порозуміння». В ньому беруть участь викладачі кафедри ІМ, кращі студенти нашого вузу та вузів міста Вінниці.

Кафедра є колективним членом TESOL – Ukraine, і її викладачі регулярно беруть участь у наукових конференціях та семінарах цієї організації з метою підвищення своєї професійної майстерності.

Викладачі кафедри постійно працюють над створенням посібників та методичних розробок для студентів різних спеціальностей. За останні роки на кафедрі створено 43 посібника та методичних вказівок, 4 монографії, 3 патенти, 8 дистанційних курсів.

Щорічно у рамках загально університетської програми кафедра проводить конференцію та олімпіади з іноземних мов, до участі у яких запрошуються студенти усіх факультетів та курсів. Переможці беруть участь у всеукраїнських олімпіадах. Так у 2008 р. студент гр. ПЗ-03 Ін ІТКІ Кушнір Д.В. став переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» у місті Дніпродзержинську.

Задля долучення до світових сучасних технологій та вдосконалення методик викладання всі викладачі та методисти кафедри пройшли комп’ютерні курси у 2000-2001р.р. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію за допомогою семінару підвищення педагогічної майстерності за програмою Курсів дистанційного навчання ВНТУ, а також на кафедрах іноземних мов вузів нашого міста. Регулярно на кафедрі проводяться планові науково-методичні семінари викладачів виключно іноземною мовою.

Викладачі кафедри ІМ продовжують відточувати свої професійні вміння на масовому відкритому онлайн-курсі (МООС) Teaching Grammar Communicatively, про що отримали сертифікати міжнародного зразка. Даний курс проводився в рамках The American English E-Teacher Program за фінансової підтримки Державного департаменту США, підрозділу з питань освіти та культури (the U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs) та міжнародної неприбуткової організації FHI 360.

Практика проходження стажувань при різних університетах світу не нова для викладачів кафедри ІМ. Зокрема, викладачі кафедри мають сертифікати від University of Washington, University of Pennsylvania та University of Oregon і активно впроваджують набуті вміння та навички в процес навчання студентів ВНТУ.

Колектив кафедри ІМ складається з 30 осіб, з яких 5 доцентів, 7 кандидатів наук, 11 ст. викладачів, 11 викладачів, 1 інженер І категорії, 2 ст. лаборанти.

ОСТАННІ НОВИНИ
В рамках запланованого графіку навчань для...
В рамках запланованого графіку навчань для всіх факультетів університету «Щодо реалізації проекту «Електронний університет ВНТУ», та з метою подальшого запровадження електронної системи підтримки навчального процесу JetIQ 17.10.2018 було проведено семінар щодо використа...
(18/10/2018 09:56:06)
СЕРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ...
СЕРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ ВНТУ, ЯКІ МАЮТЬ ІДЕЇ ДЛЯ СТАРТАПУhttp://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=776:seriia-zustrichei-dlia-studentiv-ta-mahistrantiv-vntu-iaki-maiut-idei-dlia-startapu&catid=32:ogol-anons&Itemid=85...
(21/02/2018 10:43:32)
Відкрита лекція стартап-компанії SizeCar.comОчільник успішного стартапу...
Відкрита лекція стартап-компанії SizeCar.comОчільник успішного стартапу завітає до ВНТУ, щоб поділитися досвідом: з чого почати реалізацію ідеї, що потрібно врахувати, як обійти підводні камені та ін. Запрошуємо відвідати цікаву подію!Подія: відкрита лекція компанії-ста...
(28/11/2017 10:36:54)