СКЛАД КАФЕДРИ
За час існування кафедри її очолювали:
Бєлий В.В.
(1973-1982)
Приймак І.В.
(1984-1985)
Осадчук М.Л.
(1985-1998)
Старовойт Ю.Л.
(1998-2004)
Сьогодні кафедру іноземних мов очолює:

Степанова Ірина Сергіївна — зав. кафедри, к.філол.н., доцент, викладає англійську та німецьку мови. Галузь наукових інтересів: типологічне і порівняльне мовознавство, корпусна лінгвістика, теорія перекладу та методика викладання іноземних мов у технічних вузах.

Викладачі кафедри:

Степанова Ірина Сергіївна — зав. кафедри, к.філол.н., доцент, викладає англійську та німецьку мови. Галузь наукових інтересів: типологічне і порівняльне мовознавство, корпусна лінгвістика, теорія перекладу та методика викладання іноземних мов у технічних вузах.

Кот Сергій Олександрович — к.філол.н., доцент, викладає англійську мову. Галузь наукових інтересів: лінгвістика тексту, дискурс.

Прадівлянний Микола Григорович — к.пед.н., доцент, директор Центру міжнародних зв’язків, директор центру технічного перекладу, викладає англійську та німецьку мови. Галузь наукових інтересів: дистанційне викладання іноземних мов.

Присяжна Олеся Дмитрівна — к.філол.н., ст. викладач, викладає англійську мову. Галузь наукових інтересів: методика викладання іноземних мов та використання інноваційних технологій у вивчені іноземних мов.

Старовойт Юрій Леонідович — к.філол.н., доцент, викладає французьку мову. Галузь наукових інтересів: дослідження в галузі стилістики та лінгвістики тексту.

Столяренко Оксана Василівна — к.пед.н., доцент, викладає англійську мову, заступник зав. кафедри з наукової роботи. Відповідальна за організацію роботи секції англійської мови, щорічної звітної конференції ВНТУ, міжвузівського семінару «Мова – шлях до порозуміння». Галузь наукових інтересів: формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ.

Шестопал Ольга Володимирівна — к.пед.н., ст. викладач, викладає англійську мову. Галузь наукових інтересів: педагогічні умови формування компетентності працівників професійної освіти.

Абрамович Галина Валеріївна — ст. викладач, викладає англійську та німецьку мови, зав. секцією німецької мови, відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі. Відповідальна за проведення конференції та олімпіади з німецької мови. Закінчила аспірантуру ВДПУ ім. М. Коцюбинського і готується до захисту дисертації. Галузь наукових інтересів: формування іншомовної компетентності засобами телекомунікаційних технологій у студентів, що вивчають комп’ютерні науки.

Габрійчук Людмила Едуардівна — ст. викладач, викладає англійську мову. Науковий секретар кафедри. Галузь наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у немовних вузах.

Насонова Наталія Анатоліївна — ст. викладач кафедри іноземних мов та центру технічного перекладу, викладає англійську мову. Відповідальна за дистанційне навчання по кафедрі іноземних мов. Відповідальна за науково-методичне забезпечення по факультету МТ. Галузь наукових інтересів: роль теорії інформації у викладанні іноземних мов.

Рибко Наталія Вікторівна — ст. викладач кафедри іноземних мов та центру технічного перекладу. Заступник директора з навчально-виховної роботи факультету М. Викладає англійську та німецьку мови, теорію та практику перекладу, термінознавство, ділову англійську мову. Галузь наукових інтересів: особливості перекладу економічної літератури з англійської мови на українську мову.

Рудницька Тетяна Григорівна — ст. викладач, викладає англійську мову, теорію та практику перекладу, термінознавство, ділову англійську мову. Відповідальна за проведення олімпіади з англійської мови. Галузь наукових інтересів: сучасні методи навчання по методиці системи «cooperative learning» у фаховій підготовці сучасних перекладачів.

Слободянюк Алла Анатоліївна — ст. викладач, заступник директора Центру міжнародних зв’язків. Викладає англійську мову, теорію та практику перекладу, термінознавство, ділову англійську мову. Галузь наукових інтересів: методика викладання іноземних мов в технічних вузах.

Тульчак Людмила Володимирівна — ст.викладач, викладає англійську та німецьку мови. Відповідальна за науково-методичне забезпечення по факультету КСА. Відповідальна за веб-сторінку кафедри. Галузь наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у технічних ВНЗ із залученням інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Хоменко Надія Павлівна — ст. викладач, викладає англійську та французьку мови, зав. секцією французької мови. Відповідальна за проведення конференції та олімпіади з французької мови. Галузь наукових інтересів: інтенсивні методи навчання.

Яковець Ольга Романівна — ст. викладач. викладає англійську та німецьку мови. Відповідальна за науково-методичне забезпечення по факультету БТЕГП. Галузь наукових інтересів: ефективне навчання читанню.

Бойко Юлія Василівна — викладач, викладає англійську та німецьку мови. Відповідальна за науково-методичне забезпечення по факультету М. Галузь наукових інтересів: методика викладання іноземних мов в технічних вузах та теорія і практика перекладу.

Варчук Ліана Вікторівна — викладач, викладає англійську та німецьку мови. Галузь наукових інтересів: граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози.

 

Гадайчук Наталя Миколаївна — викладач, викладає англійську мову. Відповідальна за проведення олімпіади з англійської мови. Відповідальна за науково-методичне забезпечення по факультету РТЗП. Галузь наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у немовних вузах.

Герасименко Надія Валеріївна — викладач, викладає англійську мову. Відповідальна за науково-методичне забезпечення по факультету ЕЕЕМ. Галузь наукових інтересів: актуальні проблеми перекладу наукової термінології у навчальному процесі.

Дерун Віталіна Гарольдівна — викладач, викладає англійську мову, профорг кафедри. Галузь наукових інтересів: гендерні відносини у ВНЗ.

Зубенко Оксана Вячеславівна — викладач, викладає англійську мову, відповідальна за виховну роботу на кафедрі та за науково-методичне забезпечення по факультету ІТКІ. Закінчила аспірантуру ВДПУ ім. М.Коцюбинського і готується до захисту дисертації. Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти.

Магас Людмила Миколаївна — викладач, викладає англійську мову. Відповідальна за профорієнтацію на кафедрі. Галузь наукових інтересів: теорія про чисельні розумові здібності американського психолога Гарднера.

Медведєва Світлана Олександрівна — викладач, викладає англійську мову. Відповідальна за проведення науково-методичних семінарів. Галузь наукових інтересів: інтерактивні засоби навчання іноземним мовам у технічних вузах.

Никипорець Світлана Степанівна — викладач, викладає англійську мову, відповідає за зв’язки з TESOL, заступник по роботі зі студентами заочної форми навчання. Галузь наукових інтересів: лексикологія.

Сенченко Вікторія Олександрівна — викладач, викладає англійську мову. Галузь наукових інтересів: мотивація мовленевої діяльності та її види.

Ситнік Олег Данилович — викладач, викладає англійську мову. Відповідальний за науково-методичне забезпечення по факультету МТ. Галузь наукових інтересів: мотивація навчальної та трудової діяльності.

ОСТАННІ НОВИНИ